Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O SEDIŠIMA I PODRUČJIMA SUDOVA I JAVNIH TUŽILAŠTAVA: NOVA MREżA SUDOVA PREDVIđA VEćI BROJ OSNOVNIH SUDOVA


Ministar pravde i državne uprave u Vladi Republike Srbije Nikola Selaković izjavio je da nova mreža sudova koja treba da počne da funkcioniše 1. januara 2014. godine predviđa skoro dvostruko veći broj osnovnih sudova - 66 umesto 34, kao i povećanje broja javnih tužilaštava na 58 kako bi pravda bila jeftinija i dostupnija građanima.

Selaković je u intervjuu za agenciju Tanjug rekao da će u nekim slučajevima ubuduće doći do "spajanja" dva manja grada ili opštine, tako što će u jednom biti sedišta sudova sa krivičnim odeljenjem i javnim tužilaštvom, a u drugom građansko odeljenje suda.

U nekim mestima gde budu ugašene sudske jedinice privremeno se uvode sudske kancelarije do početka rada notarijalnih kancelarija u septembru iduće godine, objasnio je ministar.

On je naveo da Predlog zakona o sedišima i područjima sudova i javnih tužilaštava sredinom oktobra treba da se nađe pred poslanicima u Skupštini Srbije, i dodao da će nakon njegovog usvajanja, u novembru i decembru, biti obavljena selidba sudova i predmeta, kao i raspoređivanje sudija i tužilaca.

Selaković je rekao da će taj zakon doneti neka nova originalnija rešenja koja su preduzeta da bi građani bili mnogo bliži sudovima u kojima traže zaštitu svojih prava, a koja su, opet, vođena racionalnošću sa stanovišta troškova.

Ministar je, takođe, ukazao na to da će neke sudske jedinice biti ugašene, ali da građani to neće osetiti jer će u tim mestima ostati da radi sudska kancelarija u kojoj će se vršiti prijem pošte, sudske overe i slično.

Tako će funkcionisati sistem u tom konkretnom mestu dok ne bude zaživeo javnobeležnički sistem u tim mestima, nakon čega će kancelarije prestati da rade, naglasio je on.

Primena Zakona o javnim beležnicima, kako je podsetio, počinje 1. septembra 2014. godine.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 6.10.2013.