Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USVOJENE IZMENE ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI


Rok u kojem javna preduzeća, društva kapitala i njihova zavisna društva mogu podneti zahtev za upis prava svojine, produžen je za još godinu dana, utvrđeno je izmenama Zakona o javnoj svojini, koje je usvojila Skupština Srbije.

Prvobitni rok za upis prava svojine, koji je predvideo Zakon o javnoj svojini usvojen 2011. godine, istekao je, a Vlada Srbije odlučila je da ga produži, jer veliki broj preduzeća to nije uradio.

Ministar finansija Lazar Krstić poručio je u parlamentu da ministarstvo želi da utvrdi stanje u javnim preduzećima i da to hoće da uradi u realnim rokovima, kako ne bi ponovo za šest meseci došlo u situaciju da menja zakon i produžava rokove.

Krstić je ukazao da je postojeći Zakon o javnoj svojini usvojen septembra 2011. godine, a da njegovo nesprovođenje problem ne samo aktuelne već i prethodne vlade, i da se sada rešava. On je dodao da pretpostavlja da kada je zakon usvojen nije postavljen realan rok.

Ministar je rekao da je produžetak roka na još godinu dana određen nakon konsultacija sa velikim sistemima i da je to rok u kome će preduzeća zaista to moći da urade.

Krstić je rekao da će se prvo popisati imovina javnih preduzeća, a potom odlučiti šta sa njom, gde država ne treba da bude vlasnik, da li će biti transformisana i u kom roku.

On je naveo da će nakon upisa imovine javnih preduzeća biti poznata "dijagnoza stanja" a da se odluka o sudbini preduzeća neće donostiti na osnovu toga ko im je direktor i iz koje je stranke, već na osnovu toga kako preduzeće posluje.

Izmene zakona, koje je podržalo 131 poslanik dok je protiv bilo 15 poslanika, stupiće na snagu danom objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

Parlament će nastaviti rad raspravom o izmenama Zakona o visokom obrazovanju koje predviđaju da studenti i ove godine imaju šest ispitnih rokova i da uslov za budžet bude 48 bodova, umesto 50.

Izvor: Tanjug, 6.10.2013.