Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora9 OKTOBAR 2012, ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA UPIS U EVIDENCIJU DRŽAVLJANSTVA SRBIJE UZ OLAKŠAVAJUĆE USLOVE NE VAŽI ZA ONE SA IZBEBEGLIČKOM LEGITIMACIJOM


Komesarijat za izbeglice saopštio je da se rok za podnošenje zahteva za upis u evidenciju državljanstva Srbije uz olakšavajuće uslove - 9. oktobar, ne odnosi na osobe koje imaju važeću izbegličku ili prognaničku legitimaciju.

Osobe sa važećom izbegličkom ili prognaničkom legitimacijom imaju prijavljeno boravište u Srbiji, a taj rok (9. oktobar) odnosi se samo na lica sa prebivalištem i ličnom kartom, koji nisu regulisali državljanstvo Srbije, navedeno je u saopštenju.

Međutim, navedeni rok se odnosi na izbeglice koje su u određenom momentu uspele da pribave ličnu kartu sa oznakom "T", a još nisu regulisali državljanstvo.

Dodaje se i da se taj rok odnosi na državljane drugih republika bivše SFRJ koji su se naselili u Srbiju pre oružanih sukoba i raspada Jugoslavije i dobili lične dokumente izdate od MUP-a (koji imaju staru ličnu kartu i plavi pasoš, a nemaju regulisano državljanstvo Srbije).

Izvor: