Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ODLUKE O RADNOM VREMENU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA I TRGOVINSKIH RADNJI U NOVOM SADU


Konačna verzija predloga Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata i trgovinskih radnji u Novom Sadu trebalo bi da se, u septembru, nađe na dnevnom redu Sednice Skupštine Grada Novog Sada, izjavio je danas član Gradskog veća Novog Sada zadužen za privredu Goran Sečujski.

On je na sastanku na kom je održana završna diskusija u okviru javne rasprave o nacrtu predloga Odluke o radnom vremenu kazao da se radnom verzije predloga pomenute Odluke predlaže da radno vreme ugostiteljskih objekata i trgovinskih radnji bude skraćeno, te da se ukine kategorija noćnih klubova.

  • "Predviđeno je da se ukinu noćni klubovi, koji su do sada imali pravo da rade do tri sata ujutru, a radno vreme ugostiteljskih objekata u zoni stanovanja ograničava se do 22 sata radnim danom, odnosno, vikendom do jedan sat posle ponoći, dok je van stambene zone radno vreme radnim danom do 23 sata", rekao je Sečujski.

Po njegovim rečima, konačnu odluku o Odluci o radnom vremenu ugostiteljskih objekata i trgovinskih radnji daće Skupština Grada, a pre toga taj predlog će biti upućen na razmatranje Savetu za javni red, mir i bezbednost Skupštine Grada Novog Sada.

"Gradski sekretarijat za privredu će u narednih sedam dana prikupiti i obraditi sve predloge i primedbe koje su stigle tokom jednomesečne javne rasprave, a onda će pristupiti izradi konačne verzije predloga Odluke koja će biti upućena na razmatranje Savetu koji će uputiti gradskoj skupštini", objasnio je Sečujski.

Raspravi, održanoj u Gradskoj kući prisustvovali su predstavnici Policijske uprave Novi Sad, komunalne inspekcije, nekoliko udruženja građana i predstavnici udruženja ugostitelja, trgovaca, zanatlija i udruženja poslodavaca, a tokom diskusija mogli su se čuti različiti stavovi po tom pitanju koji su samo ukazali na delikatnost teme.

Predstavnik Komunalne inspekcije Zoran Pandurov je rekao da bi Odluku o radnom vremenu trebalo da donese republički parlament, a gradovi i opštine da je samo slede kako bi se izbeglo da gradovi koji se nalaze na maloj međusobnoj udaljenosti imaju različite odluke o radnim vremenima, što je, kako je rekao, u ovom slučaju sasvim moguće.

On je izneo i primedbu na odredbu Odluke koja se odnosi na zabranu prodaje alkohola u trgovinskim radnjama, u periodu posle 21 sat, naglasivši da je takva odluka već postojala i da je poništena presudom Ustavnog suda.

"Tim ograničenjem trgovci se stavljaju u neravnopravan položaj u odnosu na ugostitelje, a naš Ustav kaže da na tržištu važe jednaki uslovi za sve. Ukoliko se usvoji predlog da se vremenski ograniči prodaja alkohola u trgovinskim radnjama možemo doći u situaciju da Ustavni sud opet reaguje, i da opet imamo tužbu za naknadu štete, koju već imamo zbog prethodne odluke, čime će opet biti oštećen budžet grada", kazao je Pandurov.

Predstavnici udruženja građana su insistirali na što restriktivnijim merama prilikom donošenja pomenute Odluke, navodeći da je jedan od glavnih uzroka velikog broja krivičnih dela u noćnim satima upravo radno vreme ugostiteljskih objekata, dok su nasuprot njima predstavnici strukovnih udruženja zatražili liberalniji pristup tom problemu ističući da se eventualni problemi, koji su uglavnom vezani za buku, mogu mnogo efikasnije regulisati na druge načine, a ne ograničenjem radnog vremena.

Predsednica Saveta za javni red, mir i bezbednost Skupštine Grada Novog Sada, Branka Bežanov je rekla da je današnji sastanak bio izuzetno plodonosan i da je pokazao koliko je bitna javna rasprava, jer se tokom diskusija moglo čuti mnogo primedbi i sugestija koje će, kako je istakla, sigurno biti uzete u razmatranje prilikom donošenja konačnog predloga Odluke.

Izvor: RTV