Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PORESKO RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR


• PROMET SEKUNDARNIH SIROVINA I SA NJIMA NEPOSREDNO POVEZANIH USLUGA - PORESKI TRETMAN SA ASPEKTA PROPISA KOJIMA SE UREĐUJE OPOREZIVANJE POTROŠNJE PDV
• PDV TRETMAN PROMETA DOBARA KOJI IZVRŠE OBVEZNICI PDV SA TERITORIJE REPUBLIKE VAN APKM NA TERITORIJU APKM U SLUČAJU KADA KUPCU NAKNADNO ODOBRE POPUST U CENI

Izvor: Paragraf Lex