Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVNI INSTRUKTOR


• POŠTOVANJE PRAVA NA PRIVATNOST ZAPOSLENOG
• DAN PRESTANKA RADNOG ODNOSA U SLUČAJU NEOPRAVDANOG IZOSTANKA ZAPOSLENOG SA POSLA U DUŽEM TRAJANJU
• STUPANJE NA RAD KAO USLOV ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA
• MOGUĆNOST BODOVANJA ZAPOSLENOG KOJI JE PREDSTAVNIK ZAPOSLENIH U ŠKOLSKOM ODBORU

Izvor: Paragraf Lex