Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEVROPSKA MREŽA PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI: Projekat omogućava približavanje malih i srednjih preduzeća i preduzetnika i naučno istraživačkih organizacija iz Srbije tržištima Evropske unije i ostalih zemalja članica


Evropska mreža preduzetništva u Srbiji (Enterprise Europe Network / Serbia) je projekat odobren od strane Evropske komisije u sklopu Okvirnog programa za konkurentnost i inovativnost (CIP). Na čelu projekta nalazi se Konzorcijum koji čine predstavnici institucija koje realizuju ovaj Projekat, kao i predstavnici institucija posmatrača projekta.

Institucije u ulozi realizatora su: Nacionalna agencija za regionalni razvoj, kao koordinator, kao i Univerziteti u Novom Sadu, Beogradu i Nišu, Institut Mihailo Pupin, Privredna komora Srbije i Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza - SIEPA, kao partneri na projektu.

Posmatrači Projekta su: Ministrastvo ekonomije i regionalnog razvoja, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj i Kancelarija za evropske integracije.

EEN je najveća poslovna mreža koja postoji u preko 50 zemalja i omogućava proširivanje poslovanja na internacionalnom nivou. 

Opis projekta

Projekat omogućava približavanje malih i srednjih preduzeća i preduzetnika i naučno istraživačkih organizacija iz Srbije tržištima Evropske unije i ostalih zemalja članica. Novi radni program za 2011/2012. godinu definisan je kao skup deset aktivnosti koje će omogućiti domaćim malim i srednjim preduzećima da se povežu sa stranim klijentima i poboljšaju svoje poslovanje na međunarodnom tržištu.

Ciljevi projekta

• Objedinjavanje usluga pružanja informacija i pomoć malim i srednjim preduzećima u cilju:

 o lakšeg pronalaženja poslovnih partnera,

 o učestvovanja na unapred ugovorenim "business to business" sastancima,

 o učestvovanja u projektima Evropske unije,

 o lakšeg pristupa informacijama o pravnim akspektima i poslovnim regulativama Evropske unije,

 o dobijanja informacija o okvirnim programima Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj.

• Podizanje svesti o značaju inovativnosti i mogućnostima transfera tehnologija i povećanju konkurentnosti,

• Informisanje o mogućnostima poslovanja sa tržištem EU i stvaranja široke Evropske poslovne mreže.

Ciljne grupe

Preduzeća iz sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, nacionalne istraživačko-tehnološke razvojne institucije, privredne komore, lokalne samouprave, profesionalne privredne organizacije i nevladine organizacije,

Strani preduzetnici koji žele da prošire svoje poslovanje izvan tržišta Evropske unije i koji žele da započnu svoje poslovanje u Srbiji.

Kako pristupiti EEN mreži

Kompanije koje žele da se uključe u aktivnosti EEN-a mogu to da učine popunjavanjem BCD profila na srpskom ili engleskom jeziku, koji će se potom naći u bazi kompanija na portalu EEN mreže. Na ovaj način potencijalni klijenti iz inostranstva će biti upoznati sa delatnostima, proizvodima, uslugama, poslovanjem Vaše kompanije.

Izvor: SIEPA, 6.8.2012.