Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraULAGAČI U AGROBANKU IZ EU NEZADOVOLJNI ZBOG KRŠENJA PRAVILA


Kršenje međunarodnih i evropskih normi poslovanja u slučaju Agrobanke dovešće do negativnog domino efekta na planirana strana ulaganja na srpsko tržište, upozorili su zastupnici ulagača u Agrobanku a.d. iz Evropske unije sa sedištem u Ljubljani.

"Dugoročno će posledice ovakvog čina snositi kako akcionari tako i država Srbija, jer ovakvo flagrantno kršenje međunarodnih i evropskih normi poslovanja uključujuči i Sporazum o zaštiti stranih ulaganja, bezuslovno dovodi do negativnog domino efekta na sva planirana strana ulaganja na srpsko tržište", navedeno je u saopštenju za javnost koje je potpisao Branko Vodušek.

Zastupnici su istakli da su prilikom stečaja Agrobanke i formiranja Nove Agrobanke, akcionari Agrobanke iz EU ostali bez svoje uložene privatne imovine, koju je država uložila kao kapital u novu banku, čiji je sada 100 odstotni vlasnik.

Oni su naveli da je, pored toga, "sporan i naziv Nove Agrobanke u smislu zaštite intelektualne svojine. Vlasnik Agrobanke, pa tako i njenog naziva, nije bila isključivo Republika Srbija, već svi oni koji su posedovali njene akcije. Dakle, pravo preuzimanja njenog naziva država nije imala".

Na Novu Agrobanku preneti su depoziti i štednja stanovništva u iznosu od oko 300 miliona evra. Upravo su akcionari, posebno investitori iz EU, tokom 2006. i 2007. realizovali tri velike dokapitalizacije, sa ukupnim efektom oko 130 miliona evra, i na taj način petostrukim povećanjem kapitala, Agrobanku učinili solventnom, a pojedini stručnjaci tvrde da su je dokapitalizacijama spasili i od sigurnog stečaja.

"Akcionarima Agrobanke iz EU je na najbrutalniji način oduzeta imovina i preneta na Novu Agrobanku, a osim toga nisu dobili ni odgovor od nadležnih institucija, konkretno NBS, zašto se nije poštovao niti pravni okvir za investiranje na tržište Srbije", ističe se u saopštenju. 

Izvor: Tanjug, 6.8.2012.