Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraPREKO 80 NOVIH KONKURSA OTVORENO ZA EU FONDOVE


Preko 80 novih konkursa je otvoreno za EU fondove. Ovo je ujedno I najveci poziv za projekte u istoriji EU. Ako želite da saznate koji EU fondovi odgovaraju za Vaše projektne inicijative, koji će konkursi za bespovratna sredstva biti raspisani za 2012-2013. godinu, koji Vam izvori finansiranja pored donacija stoje na raspolaganju i kako do njih da dodete, posetite interaktivna predavanja:

 

"PRIPREMA I PISANJE PROJEKATA ZA EU FONDOVE" - 11. Avgust

 

Ako želite da napišete projekat za konkurse EU i savladate najsavremenije metodologije koje garantuju visoke ocene donatora, tim vodecih domacih i inostranih eksperata zahvaljujuci svom dugogodišnjem iskustvu, pružice Vam neophodne informacije o sredstvima koja su Vam na raspolaganju i kako da za njih aplicirate na najbolji nacin. Inovativna metodologija BSN tima zasniva se na kombinaciji teorije i prakticnog rada na Vašim projektnim inicijativama. Ukoliko želite da pokrenete svoj EU projekat ili ste vec zapoceli rad na projektu pomoci cemo Vam da ga usavršite u skladu sa kriterijumima za najviše ocene donatora.

Na našem jednodnevnom EPP seminaru cete nauciti:

Kako da pronadete  otvorene i najavljene EU konkurse na koje vi možete da aplicirate;

Kako rade EU fondovi za dodeljivanje bespovratnih  donacija;

Kako da razvijete i napišete uspešan projekat po  standardima EU;

Savremene veštine dizajna i pisanja projekata koje  obezbeduju najviše ocene donatora;

 

"PRIPREMA I RAZVOJ INVESTICIONIH PROJEKATA" - 18. Avgust

 

Ako su vam potrebne investicije za projekte a želite da savladate najsavremenije veštine koje garantuju uspešnu saradnju sa investitorima, tim iskusnih eksperata iz investicionih fondova pružice Vam neophodne informacije o mogucim izvorima finansiranja u regionu i kako da pripremite vašprojekat na najbolji nacin.

Na TIP seminaru cete saznati:

Koji su Vam sve izvori finansiranja na raspolaganju za  invesiticione projekte u regionu; I koji su  investiori aktivni u kom sektoru;

Kako da pripremite uspešan investicioni projekat  po najvišim standardima investitora;

Kako da napravite project check list i investment teaser za vaš projekat;I šta vas ocekuje tokom due dIlligence;

Savremene veštine dizajna investicionih projekata koje omogucavaju da efikasno izgradite uspešnu  saradnju sa investitorima;

 

"LOBIRANJE ZA EU PROJEKTE" - 25. Avgust

 

Trening "Lobiranje za EU Projekte" ima za cilj da Vam omoguci da savladate najsavremenije metodologije kako da efikasno uticete na donosionce odluka u EU areni i izgradite svoj network u EU institucijama. U temelju uspešnog lobiranja je analiza organizacija i pojedinaca, struktura moci i uticaja, pažljivo planiranje i razvoj neophodnih veština. Stoga cemo aktivno raditi na razvoju Vašeg networka za EU projekte, anlitickih alata i veština uticaja za konkretne projektne inicijative. Program je prilagoden individualnim potrebama ucesnika kako bi mogli maksimalno da iskoristite sredstva koja nam je EU stavila na raspolaganje i napravili jasan akcioni plan za svoje projekte.

Na treningu za lobiranje cete nauciti:

Kako da pronadete otvorene i najavljene EU konkurse na koje vi možete da aplicirate;

Kako da identifikujete ko su kljucni akteri i donosioci odluka i kriticni faktori za uspeh u EU Areni;

Kako da uspostavite komunikaciju sa zvanicnicima u EU institucijama, mobilišete podršku najvažnijih stejkholdera i efikasno izgradite svoj network za EU projekte;

 

INFO SESIJA "NOVI EVROPSKI PROGRAMI I FONDOVI 2012-13" - 01. Septembar

 

Ako želite da saznate koji su vam EU fondovi na raspolaganju za 2012. godinu i koji ce konkursi za bespovratna sredstva biti raspisani?; Koje izvore finansiranja pored donacija možete da koristite i kako do njih da dodete?; Pozivamo Vas na interaktivno predavanje koje ce pružiti ucesnicima jasan pregled ciljeva EU fondova za Srbiju kako biste odabrali one koji najviše odgovaraju potrebama Vaše organizacije. Polaznici ce takode dobiti informacije o tome koji su ostali izvori finansiranja na raspolaganju pored bespovratnih sredstava EU fondova.

Šta dobijate prisustvom na Info sesiji:

upoznavanje sa EU fondovima - šta su EU fondovi i kako  funkcionišu;

upoznavanje sa procesom pisanja i fazama razvoja projekta za EU  fondove;

raspoloživa bespovratna finansijska sredstva -  prezentacija najvecih EU programa za Srbiju;

mogucnosti  investicionog finansiranja projekata - investicioni fondovi i zajednicka  ulaganja;

konkursna procedura - referentna dokumenta, formulari  za prijavu, raspisani konkursi ;

Za registraciju možete poslati Vaše podatke, ime, prezime, broj telefona i organizaciju na info@balkansecurity.net

Kotizacija za jednodnevne treninge je 75 EUR a omogucen je popust za studente 20 EUR. Kotizacija za Info sesije je 20 EUR za sve.

Za sve dodatne informacije kontatirajte Natašu Novakovic na Mob. 066 920 41 86 od 11 do 17h ili posetite www.balkansecurity.net

Pregled svih EU programa i otvorenih konkursa možete da vidite na www.eufunds.infoa snimke sa treninga na BSN YouTube kanalu.

Izvor: Vebsajt EU funds info, 6.8.