Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE NACONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE


Ministarstvo pravde i državne uprave objavljuje nacrt Akcionog plana za sprovođenje Naconalne strategije za borbu protiv korupcije.

Akcioni plan predstavlja dokument kojim se precizira okvir za sprovođenje strateških ciljeva postavljenih Naconalnom strategijom za borbu protiv korupcije.

Akcionim planom će se omogućiti sistemski nadzor nad sprovođenjem Strategije i on predstavlja kontrolni mehanizam na osnovu kojeg će se proveravati delotvornost same Strategije. Njime će biti predviđene konkretne mere i aktivnosti za sprovođenje strateških ciljeva, rokovi, odgovorni subjekti i resursi za realizaciju. Takođe, definisaće se i pokazatelji za sprovođenje mera i aktivnosti, na osnovu kojih će se pratiti stepen njihove realizacije, kao i pokazatelji za procenu uspešnosti postavljenih ciljeva.

Svako poglavlje akcionog plana sastoji se od tabela u kojima su definisane antikorupcijske mere, ciljevi, rokovi, potrebna sredstva i nadležni organi za sprovođenje mera.

Tekst radne verzije Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije možete preuzeti vebsajtu Ministarstva pravde i državne uprave http://www.mpravde.gov.rs/obavestenje/2067/nacrt-akcionog-plana-za-sprovodjenje-naconalne-strategije-za-borbu-protiv-korupcije.php (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde i državne uprave, 6.6.2013.