Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 19. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 6. JUNA 2013. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 19. sednici II Velikog veća odlučio o 18 predmeta, a u predmetima IUz-19/2013, IUo-870/2012, Už-1130/2013 i Už-1141/2013 nije doneo odluku.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima odredbe člana 72. stav 3. tačka 1) Zakona o bankama ("Službeni glasnik RS", br. 107/05 i 91/10). (predmet IUz-400/2012)

II U predmetima rešavanja sukoba nadležnosti Ustavni sud je odlučio:

- u predmetu IIIU-893/2012, da je za postupanje u prekršajnom postupku nadležno Ministarstvo unutrašnjih poslova - Policijska uprava u Užicu.

- u predmetu IIIU-949/2012, da je za vođenje prekršajnog postupka nadležan Prekršajni sud u Požegi.

III U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-3104/2010, Už-3177/2010, Už-3252/2010, Už-3648/2010, Už-4348/2010, Už-4700/2010, Už-4751/2010, Už-5369/2010, Už-1406/2011, Už-1471/2012, Už-2119/2012 i Už-224/2013

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-4080/2010 i Už-4573/2010

- odbacio iz procesnih razloga ustavnu žalbu u predmetu Už-7202/2012

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 6.6.2013.