Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / PRILOZI OBJAVLJENI NA DANAšNJI DAN:


• Stručni komentar - FAKTURISANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA U PRAKSI SA OSVRTOM NA 2013. GODINU
• Stručni komentar - KOMENTAR PRAVILNIKA O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU - "Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2013
• Stručni komentar - KOMENTAR PRAVILNIKA O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU - "Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2013
• Pitanje i odgovor - POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI POKRENUT NAKON 1. APRILA 2013. GODINE
• Pitanje i odgovor - UTICAJ MIROVANJA PORESKOG DUGA NA ISPUNJENOST USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Izvor: Paragraf Lex