Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SLUžBENA MIšLJENJA


  • Ministarstvo finansija i privrede: NEPOSTOJANJE OBAVEZE EVIDENTIRANJA PREKO FISKALNE KASE PRODAJE ELEKTRONSKE I TELEKOMUNIKACIONE OPREME FIZIČKOM LICU POSREDSTVOM POŠTE ILI PREKO INTERNETA - Zakon o fiskalnim kasama: član 3
  • Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike: PRIMENA KOLEKTIVNOG UGOVORA KOD POSLODAVCA NA ZAPOSLENE KOD POSLODAVCA KOJI NISU ČLANOVI SINDIKATA - POTPISNIKA KOLEKTIVNOG UGOVORA - Zakon o radu: član 262
  • Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike: USLOVI ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU ZA RAD U PROIZVODNJI KONDITORSKIH PROIZVODA - Zakon o radu: član 201
Izvor: Paragraf Lex