Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 1. JULA 2013. GODINE - "British American Tobacco SEE" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 49/2013)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 1. JULA 2013. GODINE - "British American Tobacco Vranje" a.d. ("Sl. glasnik RS", br. 49/2013)
 • ODLUKA O VISINI TROŠKOVA ZA IZDAVANJE ZDRAVSTVENE KARTICE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2013)
 • UREDBA O PLANIRANJU I VRSTI ROBA I USLUGA ZA KOJE SE SPROVODE CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 29/2013 i 49/2013)
 • UREDBA O POSTUPKU PRIVREMENE OBUSTAVE PRENOSA PRIPADAJUĆEG DELA POREZA NA ZARADE I POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA AUTONOMNOJ POKRAJINI, PRIPADAJUĆEG DELA POREZA NA ZARADE GRADU BEOGRADU, ODNOSNO PRENOSA TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2013)
 • ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011 i 49/2013 - odluka US)
 • POKAZATELJ POVEĆANJA POTROŠAČKIH CENA U APRILU 2013. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 18/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU AKATA I OBEZBEĐIVANJE USLOVA ZA PRIMENU ZAKONA I PODZAKONSKIH PROPISA KOJIMA SE UREĐUJE OBAVLJANJE KOMUNALNE DELATNOSTI ZOOHIGIJENSKA SLUŽBA, PRIHVATILIŠTE, KARANTIN I DRUGI POSLOVI U CILJU ZAŠTITE I DOBROBITI ŽIVOTINJA, KAO I IMENOVANJU KOORDINATORA I ČLANOVA RADNE GRUPE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 25/2013)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI KAĆE DEJANOVIĆ KOD K. BR. 24 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 25/2013)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI STEVANA MOKRANJCA KOD K. BR. 6 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 25/2013)
 • REŠENJE O RADNOM VREMENU ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NOVI SAD ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 25/2013)
 • REŠENJE O ZAŠTITI PEŠAČKIH POVRŠINA NA UGLU BULEVARA KRALJA PETRA I, KISAČKE I ULICE VOJVODE ŠUPLJIKCA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 25/2013)
 • REŠENJE O OSNIVANJU SAVETA ZA MIGRACIJE (Sl. list grada Niša", br. 32/2013 i 39/2013)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENA USLUGA PREVOZA U JAVNOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 96/2012 i 36/2013)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU EKONOMSKI NAJNIŽE CENE U OKVIRU TAKSI TARIFE PO KOJOJ SE AUTO-TAKSI PREVOZ MORA OBAVLJATI NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 36/2013)
 • OBAVEŠTENJE O MODELIMA STANDARDNIH OBRAZACA OGLASA O JAVNIM NABAVKAMA
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN NOVI BROJ OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINA SREMA", BR. 14/2013 OD 13.5.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN SADRŽAJ NOVOG BROJA OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINE BEČEJ", BR. 5/2013 OD 31.5.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: PROPISI: IZMENE ZAKONA O BEZBEDNOSTI HRANE PRED POSLANICIMA NA JESEN: • Glavne izmene odnose se na precizno definisanje nadležnosti inspekcija u oblasti kontrole bezbednosti hrane, pravni status Direkcije za nacionalne referentne laboratorije i programe službenih kontrola i monitoringa •
Izvor: Paragraf Lex