Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraPOKRAJINSKI OMBUDSMAN KRITIKUJE MINISTARSTVO FINANSIJA I PORESKU UPRAVU SRBIJE JER NISU OBJASNILI ZAŠTO NE POSTOJE OBRASCI PORESKIH PRIJAVA I NA POJEDINIM MANJINSKIM JEZICIMA


Vojvođanski ombudsman je saopštio i da se u organizacionim jedinicama Poreske uprave u pojedinim lokalnim samoupravama upravni postupci ne vode na jeziku manjina, iako je u tim opštinama jezik manjine u službenoj upotrebi. Sličan problem, navodi se u saopštenju, bio je i sa obrascima iz Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.

"Iako i Ustav Srbije i zakonski propisi pripadnicima nacionalnih manjina garantuju pravo na službenu upotrebu jezika i pisama, čini se da je ono tek mrtvo slovo na papiru", ocenio je Pokrajinski ombudsman.

Pokrajinski ombudsman do ovih saznanja došao je postupajući po pritužbi nacionalnog saveta jedne nacionalne manjine, piše u saopštenju, ali se ne precizira o kojem manjinskom savetu je reč.

A zamenici pokrajinskog ombudsmana ove nedelje posetili su veće gradove Vojvodine, gde slična institucija ne postoji.

Danica Todorov Jašarević, danas je posetila Pazovu, kako bi građani te opštine imali priliku da u razgovoru sa njom pokušaju da reše svoje probleme i nedoumice.

Zamenici ombudsmana biće sutra od 10.30-13.30 časova u u Irigu, a u petak, 8. juna, od 10.45-13.00 časova, u Šatrincima  (u prostorijama MZ Šatrinci).

Izvor: RTV, Beta