Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraPODNOSIOCI IZBORNIH LISTA KOJE SU UČESTOVALE NA PARLAMENTARNIM IZBORIMA 6. MAJA IMAJU ROK DO 11. JUNA 2012. GODINE DA AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE DOSTAVE IZVEŠTAJE O FINANSIRANJU KAMPANJE


Ti izveštaji biće objavljeni na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije.

Po zakonu, izborne liste treba da u roku od 30 dana od proglašenja konačnih rezulata parlamentarnih izbora Agenciji za borbu protiv korupcije podnesu izveštaje o troškovima kampanje. Republička

izborna komisija proglasila je 10. maja konačne rezultate parlamentarnih izbora.

Političke stranke, koalicije i grupe građana koje su učestvovale na parlamentarnim izborima imale su obavezu da otvore posebne račune u bankama za finansiranje troškova kampanje.

Svih 18 izbornih lista koje su učestovale na parlamentarnim izborima 6. maja dobile su 20 odsto sredstava izdvojenih iz budžeta, odnosno po oko 10 miliona dinara nakon proglašenja zbirne izborne liste.

Preostalih 80 odsto sredstava, što je oko 712 miliona dinara podelile su izborne liste koje su osvojile mesta u novom sazivu parlamenta, srazmerno broju osvojenih mandata, bez obzira da li su koristili sredstva iz javnih izvora za pokriće troškova izborne kampanje.

Pojedinačne donacije za stranačke aktivnosti ograničene su na 7.000 evra godišnje za fizičko lice i 70.000 evra za pravno lice, a u izbornoj godini taj iznos može biti duplo veći.

Za novac koji je podeljen iz budžeta pre održavanja izbora, predlagači izbornih lista bili su dužni da za taj novac polože izborno jemstvo koje se sastoji u polaganju gotovog novca, bankarske garancije, državnih hartija od vrednosti ili u stavljanju hipoteke za iznos jemstva na nepokretnoj imovini lica koje daje jemstvo.

Političke stranke, koalicije i grupe građana koje su osvojile manje od jedan odsto važećih glasova, odnosno 0,2 odsto za izborne liste nacionalnih manjina, moraju da vrate sredstva koja su dobile iz budžeta ili će ta sredstva biti namirena iz izbornog jemstva kojeg su morale da polože po proglašenju izborne liste.

Četiri izborne liste koje su učestovale na parlamentarnim izborima imaju obavezu da do 11. juna vrate u republičku kasu novac koji su dobile za troškove predizborne kampanje.

Kandidati koji su učestvovali na predsedničkim izborima imaju rok od 30 dana od dana proglašenja konačnih rezultata izbora da Agenciji za borbu protiv korupcije podnesu izveštaje o troškovima kampanje.

RIK je konačne rezultate predsedničkih izbora proglasio 24. maja. U prvom krugu predsedničkih izbora 6. maja učestvovalo je 12 kandidata. Drugi krug predsedničkih izbora održan je 20. maja.

Izvor: Pravda.rs