Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O NAČINU UZIMANJA UZORAKA ROBE OD STRANE CARINSKOG ORGANA - "Sl. glasnik RS", br. 52/2012: • Ako deklarant zatraži da se ispitivanje uzorka izvrši kod druge ovlašćene laboratorije, carinski organ dostavlja uzorak robe toj laboratoriji uz navođenje metoda za analizu, pri čemu će troškove snositi deklarant •

Izvor: Paragraf Lex