Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / PRILOZI OBJAVLJENI NA DANAšNJI DAN:


• Stručni komentar - AKTUELNA PITANJA IZ PRAKSE U VEZI SA ZAKONOM O SPORTU
• Stručni komentar - FINANSIJSKE ZADRUGE - KREDITNE UNIJE
• Stručni komentar - NIŠTAVOST ODREDBI O KAMATI KOD UGOVORA O STAMBENOM KREDITU
• Stručni komentar - OSNOVI I OBLICI ODGOVORNOSTI U VRŠENJU MEDICINSKE DELATNOSTI
• Pitanje i odgovor - PRAVO NA TROŠKOVE ZA SASTAV PREDLOGA ZA DONOŠENJE DOPUNSKE ODLUKE O TROŠKOVIMA
• Pitanje i odgovor - PRAVO NA UDEO KAO ZAJEDNIČKA IMOVINA SUPRUŽNIKA
• Pitanje i odgovor - PRAVO OŠTEĆENOG LICA DA PO SVOM IZBORU IZVRŠI OPRAVKU OŠTEĆENOG VOZILA U SERVISU KOJI ON IZABERE

Izvor: Paragraf Lex