Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • ODLUKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA ZA VANTELESNU OPLODNJU ("Sl. list grada Subotice", br. 9/2013)
 • ODLUKA O PRIHVATANJU PREDLOGA ODLUKE O IZMENI I DOPUNI STATUTA GRADA SUBOTICE I UPUĆIVANJU NA JAVNU RASPRAVU ("Sl. list grada Subotice", br. 9/2013)
 • ODLUKA O PROMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA I ZELENILO" SUBOTICA ("Sl. list grada Subotice", br. 9/2013)
 • ODLUKA O PROMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING" SUBOTICA ("Sl. list grada Subotice", br. 9/2013)
 • ODLUKA O PROMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "POGREBNO" SUBOTICA ("Sl. list grada Subotice", br. 9/2013)
 • ODLUKA O PROMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STADION" SUBOTICA ("Sl. list grada Subotice", br. 9/2013)
 • ODLUKA O PROMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTICAGAS" SUBOTICA ("Sl. list grada Subotice", br. 9/2013)
 • ODLUKA O PROMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKA TOPLANA" SUBOTICA ("Sl. list grada Subotice", br. 9/2013)
 • ODLUKA O PROMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKE PIJACE" SUBOTICA ("Sl. list grada Subotice", br. 9/2013)
 • ODLUKA O PROMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA ("Sl. list grada Subotice", br. 9/2013)
 • ODLUKA O PROMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE DIMNIČARSKIH USLUGA "DIMNIČAR" SUBOTICA ("Sl. list grada Subotice", br. 9/2013)
 • ODLUKA O PROMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "PALIĆ-LUDAŠ" PALIĆ ("Sl. list grada Subotice", br. 9/2013)
 • ODLUKA O PROMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "PRIVREDNO-TEHNOLOŠKI PARKOVI SUBOTICA" ("Sl. list grada Subotice", br. 9/2013)
 • ODLUKA O PROMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "RADIO SUBOTICA" SUBOTICA - JAVNOG PODUZEĆA "RADIO SUBOTICA" SUBOTICA - SZABADKAI RÁDIÓ KÖZVÁLLALAT SZABADKA ("Sl. list grada Subotice", br. 9/2013)
 • ODLUKA O PROMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "SUBOTICA-TRANS" SUBOTICA ("Sl. list grada Subotice", br. 9/2013)
 • ODLUKA O PROMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "ZAVOD ZA URBANIZAM GRADA SUBOTICE" ("Sl. list grada Subotice", br. 9/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA VANTELESNU OPLODNJU ("Sl. list grada Subotice", br. 11/2013)
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJENI SADRŽAJI NOVIH BROJEVA OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINE SRBOBRAN", BR. 4/2013 OD 23.4. I BR. 5/2013 OD 23.4.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN NOVI BROJ OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINA SREMA", BR. 8/2013 OD 2.4.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: STEČAJEVI: OBJAVLJENI STEČAJNI OGLASI ZAKLJUČNO SA 26.4.2013. GODINE
Izvor: Paragraf Lex