Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U EU NA SNAGU STUPILA NOVA REGULATIVA KOJA DEFINIŠE OSNOVNA PRAVA PUTNIKA, ALI NAMEĆE I NOVE OBAVEZE ZA AUTOBUSKE KOMPANIJE I UPRAVNIKE TERMINALA


Od 1. marta putnici koji se voze autobusima u EU biće zaštićeni podjednako kao građani koji putuju avionom ili vozom. Na snagu je stupila nova regulativa koja definiše osnovna prava putnika, ali nameće i nove obaveze za autobuske kompanije i upravnike terminala. U EU svake godine autobusima putuje oko 70 miliona putnika.

Evropski komesar za saobraćaj Sim Kalas (Siim Kallas) rekao je da je Komisija održala obećanje i da je regulativu o pravima putnika proširila na putnike u autobuskom saobraćaju.

"EU je sada prva oblast u svetu sa regulisanim pravima putnika u svim vidovima saobraćaja", rekao je komesar.Prava putnika u autobusima slična su pravima putnika u aviosaobraćaju, vozovima i na brodovima.

Prema regulativi, putnici prilikom kupovine karte ne smeju biti diskriminisani na osnovu nacionalne pripadnosti. Isto važi i za putnike sa invaliditetom i sa smanjenom pokretljivošću.

Ovim putnicima takođe sleduje besplatni asistent na autobuskim terminalima, kao i finansijska nadoknada u slučaju gubljenja ili oštećenja opreme za kretanje.

Putnici imaju pravo na adekvatnu i dostupnu informaciju pre i u toku puta, kao i opšte informacije na autobuskim terminalima i na internetu o svojim pravima.

U slučaju da je prodato više rezervacija nego što ima mesta ili da je polazak otkazan, ili kasni duže od dva sata, putnici imaju pravo na povraćaj pune cene karte. Ovo važi samo za linije duže od 250 km.

Ako je polazak otkazan ili kasni više od 90 minuta za putovanja koja traju duže od tri sata (više od 250 km), putnicima sleduje užina, obrok, osveženje, a ako je potrebno i smeštaj.

U slučaju povrede, smrti, gubitka ili oštećenja prtljaga, imaju pravo na nadoknadu štete. Svim putnicima mora biti dostupan sistem za podnošenje žalbi koji je ustanovila autobuska kompanija.

Predviđeno je da u svakoj zemlji članici postoji nezavisno telo čiji je zadatak da nadgleda primenu zakona i da, ako je potrebno, izriče kazne.

Evropska komisija će u jesen 2013. održati prvi sastanak sa nacionalnim vlastima u vezi sa praktičnom primenom propisa koji regulišu prava putnika u autobuskom saobraćaju.

Izvor: EurActiv, 6.3.2013.