Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DO KRAJA MARTA MESECA NOVA PETOGODIŠNJA STRATEGIJA REFORME PRAVOSUĐA


Srbija do kraja marta dobija novu petogodišnju Strategiju reforme pravosuđa.

  • Uvešće se princip odgovornosti VSS i DVT, ukloniti nedostaci mreže

SRBIJA će u prvom kvartalu ove godine dobiti novu petogodišnju Strategiju reforme pravosuđa 2013-2018, a u drugom kvartalu Akcioni plan za njeno sprovođenje. Ovo je, za ”Novosti”, potvrdio Čedomir Backović, zamenik predsednika radne grupe za izradu Strategije i pomoćnik ministra pravde:

Tako se u Strategiji navodi da su sudovi u 2011. primili 2,23 miliona novih predmeta, dok je na kraju godine zaostatak bio 3,34 miliona! Manjkavosti sudske mreže vide se i u nejednakoj opterećenosti sudova i u ogromnim troškovima koje su proizvele sudske jedinice.

Nova reforma se, kaže Backović, oslanja na pet principa. To su efikasnost, nezavisnost sudstva, nepristrasnost i kvalitet pravde, stručnost i odgovornost.

Kako se Strategija i akcioni planovi budu razvijali, sprovođenje nekih koraka možda će zahtevati i promenu nekih zakona i donošenje novih. Dokument je postavljen na sajt Ministarstva pravde i dostupan je za komentare. Ovo posebno pozdravlja Vladimir Vukčević, tužilac za ratne zločine:

- Strategija je napravljena dobro, u skladu sa ključnim međunarodnim principima. Posebno je važno to što je ostvarena široka debata, u kojoj je svako mogao da iznese svoj stav. Dobro bi bilo i da se strukovna udruženja, koja su napustila radne grupe, u njih vrate.

I advokatura je zadovoljna, ali, po rečima predsednika Advokatske komore Dragoljuba Đorđevića, reforma bi trebalo da bude proces, a ne jedan dokument:

Ovim dokumentom predviđeno je i rešavanje statusa Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, kao i pitanje odgovornosti ova dva tela. Jer, na primer, VSS i DVT su napravili u prethodnom periodu niz propusta. Između ostalog, nisu usvojeni kriterijumi za ocenu rada sudija koji su 2010. birani na tri godine. Sada su svi, neselektivno, morali da budu izabrani na stalne sudijske funkcije.

Izvor: Novosti.rs, V. C. S.