Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


  • Apelacioni sud u Beogradu: NEMOGUĆNOST UPOTREBE VOZILA U JAVNOM SAOBRAĆAJU ZBOG PRAVNOG NEDOSTATKA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 508, 514 i 553
  • Apelacioni sud u Beogradu: NEPOSTOJANJE PRAVA NA NAKNADU ŠTETE USLED ZADRŽAVANJA OD STRANE POGRANIČNIH VLASTI RADI DODATNIH PROVERA NA GRANIČNOM PRELAZU ILI AERODROMU Zakon o obligacionim odnosima: član 200
  • Apelacioni sud u Beogradu: PISMENA PRIZNANICA KAO UGOVOR O PRODAJI NEPOKRETNOSTI U PISANOJ FORMI - Zakon o prometu nepokretnosti: član 4
  • Apelacioni sud u Beogradu: PRAVO NA NAKNADU ŠTETE U SLUČAJU VRAĆANJA PRIVREMENO ODUZETOG VOZILA - Zakon o obligacionim odnosima: član 172
  • Apelacioni sud u Beogradu: PRAVO NA POŠTOVANJE PORODIČNOG DOMA - Evropska konvencija za zaštitu osnovnih ljudskih prava i sloboda: član 8
  • Apelacioni sud u Beogradu: PRIMENA PRAVILA O JAČEM PRAVNOM OSNOVU ZA STICANJE SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI KOJA JE PREDMET IZVRŠENJA - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: član 20
  • Apelacioni sud u Nišu: NEBLAGOVREMENOST ZAHTEVA ZA PONIŠTAJ DRUGOSTEPENE ODLUKE U SPORU ZA ZAŠTITU PRAVA ZAPOSLENOG U USTANOVI - Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: član 145
  • Apelacioni sud u Nišu: ZASTARELOST POTRAŽIVANJA IZ UGOVORA O PRODAJI ELEKTRIČNE ENERGIJE - Zakon o obligacionim odnosima: član 360
  • Ustavni sud: NEUSTAVNOST ODREDBE ZAKONA KOJOM SE VLADI KAO IZVRŠNOM ORGANU PRENOSI OVLAŠĆENJE DA UREĐUJE PITANJA IZVAN NJENE NADLEŽNOSTI UTVRĐENE USTAVOM - Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju: član 26 stav 2
Izvor: Paragraf Lex