Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE/ PRILOZI OBJAVLJENI NA DANAšNJI DAN:


• Stručni komentar - MIŠLJENJE KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI U VEZI SA PRIMENOM ČLANA 12. ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA
• Stručni komentar - INVESTITORA U SKLADU SA DIREKTIVOM EVROPSKE UNIJE O TRŽIŠTIMA FINANSIJSKIH INSTRUMENATA (MIFID)

Izvor: Paragraf Lex