Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / PRILOZI OBJAVLJENI NA DANAšNJI DAN:


• Stručni komentar - KOMENTAR NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 12/2013: • Šifre država usaglašene sa geonomenklaturom Evropske unije, koja je u primeni od 1.1.2013. godine •
• Pitanje i odgovor - USLOVI ZA SPROVOĐENJE MULTILATERALNOG PREBIJANJA DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA PO OSNOVU REALIZOVANE USLUGE MEĐUNARODNOG PREVOZA ROBE

Izvor: Paragraf Lex