Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SLUžBENA MIšLJENJA


  • Ministarstvo finansija i privrede: NEPOSTOJANJE OSNOVA ZA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA NA IMOVINU NA OBJEKTIMA KOJI SLUŽE ZA SMEŠTAJ ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA PRAVNOG LICA KOJE OBAVLJA KOMUNALNU DELATNOST - Zakon o porezima na imovinu: član 12
Izvor: Paragraf Lex