Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

OBAVEŠTENJE PORESKIM OBVEZNICIMA U VEZI POSTUPANJA PORESKOG ORGANA U KONTROLAMA PROMETA SEKUNDARNIH SIROVINA U PRIVREMENO PREKINUTIM PORESKIM POSTUPCIMA


Poreska uprava Republike Srbije obaveštava poreske obveznike da će Poreska uprava nastaviti kontrole prometa sekundarnih sirovina u privremeno prekinutim poreskim postupcima, a uzimajući u obzir mišljenje Ministarstva finansija, Sektora za fiskalni sistem br 430-01-355/2013-04 od 17.10.2013. godine, u kojem se navodi:

"Naime, počev od 1. januara 2013. godine, saglasno odredbama člana 10. Stav 1. i stav 2. Tačka 1) Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007 i 93/2012 - dalje: Zakon), u slučaju kada promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama vrši obveznik PDV drugom obvezniku PDV, poreski dužnik za taj promet je primalac dobara, odnosno usluga. Utvrđivanje dobara koja se smatraju sekundarnim sirovinama i usluga koje su neposredno povezane za sekundarnim sirovinama iz člana 10. stav 2. tačka 1) Zakona, što znači u svrhu primene Zakona u smislu određivanja poreskog dužnika, vrši se u skladu sa podzakonskim aktom donetim na osnovu člana 10. Stav 4. Zakona. S tim u vezi, u periodu 1. januar - 28. avgust 2013. godine, utvrđivanje predmetnih dobara i usluga vršilo se u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanje sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno vezano za sekundarnim sirovinama, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 107/2012), dok se počev od 29. avgusta 2013. godine vrši u u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br.107/2012 i 74/2013)".

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 5.12.2013.