Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

MINISTARSTVO FINANSIJA POJAŠNJAVA: OBJEDINJENA UPLATA POREZA I DOPRINOSA NIJE ODLOŽENA - OMOGUĆEN PRELAZNI REŽIM


Povodom pogrešne interpretacije pojedinih medija prema kojoj se navodi da je objedinjena uplata poreza i doprinosa odložena do 1. marta 2014. godine, Ministarstvo finansija obaveštava javnost da objedinjena uplata nije odložena, već je uvažen predlog poreskih obveznika da se omogući prelazni režim.

Ovaj predlog sada je u skupštinskoj proceduri, kroz amandmane na Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Usvajanje amandmana koji se tiču ovog predloga omogućiće da u januaru i februaru pojedinačne prijave budu unete nakon isplate zarada, ali će biti neophodno da se unesu pre kraja meseca. To nikako ne znači da je objedinjena uplata poreza i doprinosa odložena, kako navode pojedini mediji.

Od marta stari sistem zbirnih prijava prestaje sa radom i postojaće samo pojedinačne prijave koje će funkcionisati u okviru sistema objedinjene naplate poreza i doprinosa.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 5.12.2013.