Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SLUžBENA MIšLJENJA


  • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN PRIHODA PO OSNOVU NAKNADE ZA EMITOVANJE, REEMITOVANJE, JAVNO SAOPŠTAVANJE I DRUGO KORIŠĆENJE INTERPRETACIJE, KOJI OSTVARI PREDUZETNIK - OBVEZNIK PDV - Zakon o porezu na dohodak građana: član 31
  • Ministarstvo finansija: UTVRĐIVANJE VISINE PROMETA U TOKU 2013. GODINE KOJI OSTVARI PREDUZETNIK PAUŠALAC - Zakon o porezu na dohodak građana: član 40
  • Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike: OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIH ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD I VOĐENJE EVIDENCIJE NA OBRASCU 6 - Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu: član 49 stav 1 tačka 4)
  • Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike: SEKRETAR ŠKOLE KAO ODGOVORNO LICE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU - Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu: član 4 tačka 17)
Izvor: Paragraf Lex