Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


  • Ustavni sud: NEPOSTOJANJE USTAVNOG OSNOVA DA SE UREDBOM KOJU VLADA DONOSI ZA IZVRŠAVANJE ZAKONA ZAKONOM UREĐENI ODNOSI UREĐUJU MIMO ZAKONA I NA NAČIN KOJI NIJE PREDVIĐEN ZAKONOM - Uredba o bližim uslovima i načinu isplate devizne štednje građana položene kod Jugobanke Jugbanke a.d. Kosovska Mitrovica: čl. 1 do 9
  • Ustavni sud: NEPOSTOJANJE ZAKONSKOG OVLAŠĆENJA DA SE PITANJE KRUGA LICA KOJA ČINE UŽU PORODICU U SMISLU OSTVARIVANJA PRAVA NA PLAĆENO ODSUSTVO UREĐUJE KOLEKTIVNIM UGOVOROM - Poseban kolektivni ugovor za državne organe: član 8 stav 2
  • Ustavni sud: NESAGLASNOST S USTAVOM PROPISANOG NAČINA STICANJA POGODNOSTI U POSTUPKU KONVERZIJE PRAVA KORIŠĆENJA NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU U JAVNOJ SVOJINI U PRAVO SVOJINE - Zakon o planiranju i izgradnji: član 103 stav 1
  • Vrhovni kasacioni sud: KORIŠĆENJE ZAPISNIKA O SASLUŠANJU OSUMNJIČENOG PRED ORGANOM UNUTRAŠNJIH POSLOVA U KRIVIČNOM POSTUPKU - Zakonik o krivičnom postupku: član 226 stav 9 i član 504j
  • Vrhovni kasacioni sud: NEMOGUĆNOST OPOZIVA USLOVNE OSUDE NAKON ISTEKA JEDNOGODIŠNJEG ROKA OD DANA PROTEKA VREMENA PROVERAVANJA PO RANIJOJ OSUDI - Krivični zakonik: član 70 stav 1
  • Vrhovni kasacioni sud: NEVEZANOST SUDA PRAVNOM OCENOM DELA U OPTUŽBI KAO OSNOV ZA UPODOBLJAVANJE IZREKE PRESUDE UTVRĐENOM ČINJENIČNOM STANJU - Zakonik o krivičnom postupku: član 351 stav 2
  • Vrhovni kasacioni sud: POČETAK ROKA ZASTARELOSTI KRIVIČNOG GONJENJA ZA KRIVIČNO DELO PREVARA KOJE JE IZVRŠENO ODRŽAVANJEM OŠTEĆENOG U ZABLUDI - Krivični zakonik: član 103 tačka 6), član 104 stav 6 i član 208 stav 1
  • Vrhovni kasacioni sud: POSTOJANJE STATUSA ODGOVORNOG LICA U PRAVNOM LICU NEZAVISNO OD ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA - Krivični zakonik: član 112 stav 5
  • Vrhovni kasacioni sud: PRIMENA ODREDBI KRIVIČNOG ZAKONIKA I GRAĐANSKOG PRAVA PRILIKOM ODLUČIVANJA O IMOVINSKOPRAVNOM ZAHTEVU U KRIVIČNOM POSTUPKU - Zakonik o krivičnom postupku: član 201
Izvor: Paragraf Lex