Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU: ODGOVOR UPRAVE ZA TREZOR POVODOM PITANJA DA LI UDRUżENJA GRAđANA KAO NEVLADINE ORGANIZACIJE, IMAJU OBAVEZU DA SE REGISTRUJU KAO KORISNICI JAVNIH SREDSTAVA I SAMIM TIM DA OTVARAJU POSEBNE NAMENSKE RAčUNE ZA SREDSTVA KOJA IM SE PRENOSE IZ BUDżETA


Nakon dopisa Ministarstvu finansija i privrede, koje je u veoma kratkom roku podržalo preko 120 organizacija, Građanske inicijative su dobile zvaničnu informaciju iz Uprave za trezor da udruženja nisu u obavezi da otvaraju posebne namenske račune kod Uprave za trezor za sredstva koja im se prenose iz budžeta.

U zvaničnom dopisu koji je poslat Građanskim inicijativama navodi se:

"...u vezi Primedbe na Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 93/2012 - dalje: Zakon o izmenama i dopunama) od 4. decembra 2012. godine, koja se odnosi na obavezu iz člana 5. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama, da su korisnici javnih sredstava kojima se vrši prenos sredstava iz budžeta dužni da otvore poseban namenski račun, kao i na Uputstvo Uprave za trezor broj 401-1354-16/12-001-010 od 20, novembra 2012. godine koje se odnosi na obavezu upisa korisnika javnih sredstava u Registar korisnika javnih sredstava koji vodi Uprava za trezor, obaveštavamo Vas da udruženja građana kao nevladine organizacije, nisu u obavezi da se registruju kao korisnici javnih sredstava, samim tim nisu ni u obavezi da otvaraju posebne namenske račune kod Uprave za trezor za sredstva koja im se prenose iz budžeta.

Kako na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama, Ministar na osnovu predloga Uprave za trezor, utvrđuje spisak korisnika javnih sredstava, smatramo da nije potrebno menjati u Primedbi navedene odredbe Zakona."

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 5.12.2012.