Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

USLUGE ELEKTRONSKE UPRAVE UBUDUĆE I U NERAZVIJENIM OPŠTINAMA


Predstavnici Vlade Republike Srbije i Javnog preduzeća PTT saobraćaja "Srbija" potpisali su Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji koji će građanima nerazvijenih opština u narednom periodu omogućiti da izvode iz matičnih knjiga dobiju elektronskim putem.

Sporazum o nabavci opreme i obuci stručnih kadrova u 46 nerazvijenih opština Srbije potpisali su ministar bez portfelja i direktor Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja Sulejman Ugljanin, ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković i generalni direktor pomenutog preduzeća Milan Krkobabić.

Selaković je nakon potpisivanja ovog dokumenta naveo da će on omogućiti jednake mogućnosti da građani Srbije, bez obzira na to u kom delu zemlje žive, izvade dokumenta u svojim lokalnim sredinama.

Izvršne službe PTT-a imaće rok od sedam dana da instaliraju opremu u nerazvijenim opštinama, istakao je on i napomenuo da je pre toga neophodna njena nabavka, koju sprovodi Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja.

Ministar je saopštio da je reč o približno 270 najsavremenijih računara sa laserskim štampačima, uz napomenu da je neophodno obučiti i kadar koji će raditi na izdavanju dokumenata.

Selaković je naglasio da bi do kraja 2014. godine u Centralni sistem za elektronsku obradu i skladištenje podataka trebalo da budu uneti podaci iz svih matičnih knjiga u Srbiji, tako da će građani u bilo kom mestu u Srbiji moći da dobiju tražena dokumenta.

Prema njegovim rečima, Centralni sistem za elektronsku obradu i skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga, koji je trenutno u izgradnji u Srbiji, predstavlja najvažniji servis koji je namenjen prvenstveno građanima.

On je naveo da je ovaj sistem značajan za reformu državne uprave i stvaranje elektronske uprave, što je jedan od prioriteta Ministarstva pravde i državne uprave.

Ugljanin je istakao da milion građana Srbije koji žive u 46 nedovoljno razvijenih opština ima pravo na ubrzan ekonomski razvoj zasnovan na znanju, kao i pravo na korišćenje najnovih naučnih i tehnloških dostignuća u vođenju elektronske državne uprave.

On je napomenuo da današnji sporazum predviđa da će Kancelarija finansirati kupovinu kompjutera i laserskih štampača za 46 nerazvijenih opština, dok će Ministarstvo pravde nabaviti softver, koji će instalirati preduzeće PTT Srbija.

Prema njegovoj oceni, uvođenje elektronske državne uprave u administraciji stvara stimulativan ambijent za privlačenje investicija u nerazvijene opštine.

Krkobabić je potvrdio da će pomenuta komjuterska oprema biti instalirana u roku od sedam dana, i dodao da će u narednom periodu to preduzeće donirati računare nerazvijenim opštinama kako bi građani koji u njima žive imali na raspolaganju najnovije tehnologije.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 5.12.2012.