Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

SAOPŠTENJE SA 34. SEDNICE I VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 5. DECEMBRA 2012. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 34. sednici I Velikog veća odlučio o 43 predmeta, u predmetu Už-863/2012 je odložio razmatranje i odlučivanje, a u predmetu IUo-1504/2010 nije doneo odluku.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 4. tačka 9. i člana 5. stav 1. Statuta Veterinarske komore Srbije, Beograd, koji je donela Skupština Veterinarske komore Srbije, 11. novembra 2006. godine. (predmet IUo-1468/2010)

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 4. Odluke o izmeni i dopuni Odluke o boravišnoj taksi ("Službeni list grada Beograda", broj 60/09). (predmet IUo-1473/2010)

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-1046/2010, Už-1164/2010, Už-1631/2010, Už-1734/2010, Už-1930/2010, Už-2149/2010, Už-2244/2010, Už-2354/2010, Už-2412/2010, Už-2784/2010, Už-2960/2010, Už-3285/2010, Už-3354/2010, Už-4926/2010, Už-286/2011, Už-1803/2011, Už-5287/2011, Už-6638/2011, Už-2954/2012, Už-5202/2012, Už-5363/2012, Už-5364/2012, Už-5488/2012, Už-6012/2012, Už-6065/2012, Už-6121/2012, Už-6124/2012, Už-6128/2012, Už-6148/2012, Už-6228/2012, Už-6547/2012 i Už-8360/2012.

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-1041/2010, Už-1677/2010, Už-2416/2010, Už-3804/2010, Už-4233/2010, Už-4441/2010, Už-3225/2011 i Už-4386/2012.

- obustavio postupak po ustavnoj žalbi u predmetu Už-524/2012.

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 5.12.2012.