Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DRŽAVA RAZMATRA MOGUĆNOST DA SE KONVERZIJA PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE NAD GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM SVEDE NA PRAVO ZAKUPA NA 99 GODINA PO TARIFAMA LOKALNIH SAMOUPRAVA


  • Konverzija ne može da se sprovede sve dok se ne reši pitanje restitucije, jer sada nemamo čistu imovinsku situaciju na lokacijama predviđenim za izgradnju", izjavio je sekretar Odbora za građevinarstvo u Privrednoj komori Srbije Goran Rodić.

On je rekao da je konverzija ukočila investitore u zemlji baš u trenutku kada su stale investicije i kada je svaki investitor dragocen, zbog čega uredbu o konverziju treba ukinuti.

Da bi se sprovela konverzija potrebno je, prema njegovim rečima, primeniti više zakona i utvrditi ko je bio prethodni vlasnik određenog zemljišta.

"Tamo gde je država vlasnik zemljišta - može da ga proda", rekao je Rodić dodajući da je bilo predviđeno da svaki grad odredi koeficijente za određene lokacije, što nije urađeno kako je bilo predviđeno i zakočeni su investitori.

Sekretar Odbora za građevinarstvo u PKS je istakao da bi trebalo primeniti stari zakon o pravu korišćenja da bi investitori mogli da počnu da rade.

Konverzija je pre nekoliko godina bila zamišljena, jer su svuda u svetu investitori i vlasnici zemljišta, ali i da bi se ispravile greške privatizacije u Srbiji, s obzirom da su mnogi kupovali propala preduzeća ne da bi pokrenuli proces proizvodnje već da bi za džabe došli do vrednog zemljišta, gradili stanove i tako se obogatili, naveo je on.

"Zakon je zato i predviđao da se plati puna cena građevinskog zemljišta - kako bi se sprečila zloupotreba privatizacije, što je opravdano", rekao je Rodić ističući da je konverzija u ovim uslovima neprimenjiva.

On je dodao da je zajedno sa Ministarstvom za građevinu i urbanizam pronađeno rešenje

-          da se prvo "otpuši" ambijent i aktivira investiciona gradnja izmenama određenih zakonskih odredbi.

-          za šest do devet meseci treba napraviti novi zakon koji bi sve vrste i vlasništva i korišćenja zemljišta izjednačio na jedan kvalitetan način.

Zakonom o planiranju i izgradnji iz 2009. je uvedena obaveza da vlasnici privatizovanih preduzeća moraju da plate konverziju ako na zemljištu na kojem su fabrike hoće da prave stanove, ali i za investitore kojima je zemljište besplatno ustupljeno na korišćenje, a na njima još nisu ništa sagradili.

Više puta su menjani uslovi plaćanja, a najviše su se koplja lomila oko načina obračuna - koliko treba platiti konverziju i ko to procenjuje.

Sporno je bilo i šta su troškovi prava korišćenja, da li se u njih uračunava cena po kojoj je kupljeno preduzeće ili samo troškovi koje je investitor imao za infrastrukturno opremanje...

Prema nezvaničnim informacijama, koje su preneli pojedini mediji, država razmatra mogućnost da se konverzija svede na pravo zakupa tako da bi vlasnici privatizovanih preduzeća zakupili zemljište na 99 godina po tarifama lokalnih samouprava koje, inače, plaćaju svi zakupci.

Izvor: Tanjug