Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

BUDŽETOM ZA NAREDNU GODINU PREDVIĐENO FINANSIRANJE TRANZICIONOG, GARANTNOG I INVESTIONOG FONDA


Budžetom Ministarstva privrede za sledeću godinu predviđeno je 20 milijardi dinara za tranzicioni fond, i tim novcem država će kupovati potraživanja radnika po osnovu zaostalih minimalnih plata, omogućiti povezivanje staža i isplatu otpremnina, rekao je savetnik ministra privrede Aleksandar Stevanović Tanjugu.

"Ta sredstva su dovoljna da izbegnemo svaki socijalni udar i nema govora o tome da će se loš rad ljudi koji su rukovodili tim preduzehcima prevaliti preko leđa radnika", istakao je Stevanović.

Radnici će dobijati odmah novac, dok će država sačekati da bude rešena sudbina tih preduzeća, odnosno da deo tih sredstava biće vraćen u budžet nakon što se završi privatizacija, objasnio je on.

Predviđeno je budžetom ovog ministarstva, dodao je, još 16 milijardi dinara - deo za Garantni fond, a deo za Investicioni fond.

Garantni fond bi trebalo da radi na izdavanju garancija privatnim firmama, kada traže kredite od poslovnih banaka.

"Na osnovu grancije koja bi pokrivala 25 do 75 odsto rizika, svim firmama u Srbiji bilo bi omogućeno da se pod jednakim uslovima mogu obratiti komercijanim bankama i da krediti koje dobiju budu po značajno nižim kamatnim stopama nego do sada", rekao je Stevanović.

To je, ocenio je, velika razlika u odnosu na pristup gde država daje direktno novac i kada taj novac mogu dobiti samo odabrani - sada je taj novac raspoloživ svima.

Za mala i srednja preduzeća, kako je objasnio, predviđen je Investicioni fond, gde bi država dala manjinsko učešće.

Na taj način država bi, prema rečima Stevanovića, privukla strane investitore, koji bi otvorili fond za finansiranje inovativnih projekata malih i srednjih preduzeća, na način koji nije tipičan za bankarski sektor, što je instrument koji Srbiji godinama nedostaje.

"Za razliku od dosadašnjih pristupa, država ne bi davala pare, nego bi poverila svoj novac na upravljanje privatnom fondu, jer je to najbolji način da novac građana Srbije ostane sačuvan", rekao je Stevanović,

U oba ova slučaja najvažnije je, kako navodi, to što je obezbeđen povraćaj sredstava, "za razliku od nekih dosadašnjih sistema gde su rezultati bili potupno poražavajući".

Izvor: Tanjug