Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraAGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU OGLASILA PRODAJU IMOVINE FABRIKE ŠEĆERA U STEČAJU "DIMITRIJE TUCOVIĆ"


Na prodaju je ponuđena 31 celina pokretne imovine, od kojih najveću procenjenu vrednost od 7,98 miliona dinara, ima linija za proizvodnju šećera u kocki "Šambon".Predviđeni depozit za nju iznosi 1,6 miliona dinara.

Pored toga prodaju se vakum aparat, visoko pritisne pumpe, univerzalni strugovi, bušilice, peći za termičku obradu, noževi za repu, vatrostalna opeka, delovi za kombajne, cisterne, burad, vozila...

Rok za dostavljanje ponuda je 11. decembar, detaljne uslove prodaje i potrebnu dokumentaciju zainteresovani mogu otkupiti do 4. decembra. Ako najviša dostavljena ponuda iznosi manje od 50 odsto vrednosti, stečajni upravnik je dužan da pre njenog prihvatanja, zatraži saglasnot odbora poverilaca.

Kupoprodajni ugovor će biti potpisan u roku od dva dana, od proglašenja najuspešnijeg ponuđača.

Izvor: Tanjug