Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraPOSLANIK ZATRAŽIO DA SE ZABRANI RAD FIRMAMA KOJE SE SUPROTNO ZAKONU O BANKAMA, BAVE FINANSIJSKIM USLUGAMA


Poslanik Rističević je kao dokaz da postoje takvi davaoci finansijskih usluga koji nisu registrovani, naveo Dajners klub "Beograd".

"Po informacijama koje imam, Dajners klub 'Beograd' sasvim neovlašćeno emituje platne kartice, bavi se izdavanjem kredita i s obzirom da nisu regsitrovani, da nisu banka, nisu ni podložni kontroli od NBS", rekao je Rističević.

On je naveo da velika šteta može da se nanese trgovcima u slučaju propasti te firme.

"U tom slučaju, svi oni koji su dali robu, neće je naplatiti, neće moći da je naplate s obzirom da niko nije nadležan za tu kontrolu, jer nisu banka i nemaju nikakvo osiguranje", kazao je Rističević.

Odgovarajući na pitanje poslanika Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković rekla je da bi nadležni trebalo da preispitaju registrovanje i rad Dajners kluba "Beograd".

Prema njenim rečima, centralna banka nije nadležna za kontrole takvih firmi.

"Ta vrsta organizacija ne potpada pod nadležnost NBS, ne može da bude predmet kontrole NBS, već nekih drugih institucija, ", kazala je Tabaković u raspravi o izmenama Zakona o NBS.

Prema rečima guvernerke centralne banke, tim problemom bi mogao da se pozabavi onaj ko se bavi Agencijom za registrovanje pravnih lica.

Tabaković je navela da NBS nadzire samo one koji ovlašćeno obavljaju poslove finansijskih usluga.

"U svakom slučaju treba preispitati njihovo registrovanje i bavljenje tom delatnošću koja, po vašim rečima, može biti štetna", kazala je Tabakovićeva odgovarajući na pitanje Rističevića.

Izvor: