Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u Republici Srbiji - Oktobar 2012. godine •
• Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz u Republici Srbiji - Oktobar 2012. godine •
• Pitanje i odgovor - Poresko-računovodstveni instruktor: OBRAČUN I PLAĆANJE POREZA I DOPRINOSA NA ZARADU REZIDENTNOG FIZIČKOG LICA PO OSNOVU RADNOG ODNOSA ZASNOVANOG SA NEREZIDENTNIM LICEM NA TERITORIJI REPUBLIKE
• Pitanje i odgovor - Poresko-računovodstveni instruktor: PORESKI TRETMAN PROMETA DOBARA I USLUGA NADZORA NAD UGRADNJOM PREDMETNIH DOBARA U INOSTRANSTVU, KADA SE PREDMETNI PROMET VRŠI PREKO DRUGOG OBVEZNIKA PDV
• Pitanje i odgovor - Poresko-računovodstveni instruktor: PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA PO OSNOVU NABAVKE SIROVINA KOJE SLUŽE ZA PROIZVODNJU DOBARA NAMENJENIH IZVOZU
• Pitanje i odgovor - Poresko-računovodstveni instruktor: USLOVI POD KOJIMA JAVNO PREDUZEĆE ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZGRADNJE MOŽE IMATI STATUS OBVEZNIKA PDV - ODNOSNO PORESKOG DUŽNIKA
• Pitanje i odgovor - Poresko-računovodstveni instruktor: ZAKONSKI OSNOV ZA SASTAVLJANJE NALOGA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE U ZEMLJI

Izvor: Paragraf Lex