Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Pitanje i odgovor - Pravni instruktor: MOGUĆNOST ZAKLJUČENJA NOVIH UGOVORA U POSTUPKU LIKVIDACIJE SAMO RADI ISPUNJENJA OBAVEZA PREUZETIH PRE OTVARANJA POSTUPKA LIKVIDACIJE
• Pitanje i odgovor - Pravni instruktor: OBEZBEĐENJE POTRAŽIVANJA PREMA SUBJEKTU KOJI SE NALAZI U RESTRUKTURIRANJU
• Pitanje i odgovor - Pravni instruktor: POKRIĆE GUBITAKA ZAVISNOG DRUŠTVA
• Pitanje i odgovor - Pravni instruktor: PRAVO POVERILACA U STEČAJU NA PRVENSTVENO NAMIRENJE IZ SREDSTAVA OSTVARENIH PRODAJOM IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA KOJA JE IZVRŠENA U SUDSKOM IZVRŠNOM POSTUPKU

Izvor: Paragraf Lex