Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

EVIDENTIRANO VIŠE OD 600 LICA KOJA NISU PRIJAVILA IMOVINU IZNAD 35 MILIONA DINARA


Postupak unakrsne provere imovine otpočeo je odavno samim činom prijema informativnih poreskih prijava od strane fizičkih lica koja poseduju imovinu vredniju od 35.000.000 dinara. Okončano je unošenje i prva obrada pristiglih prijava u zakonom predviđenom roku.

Poreska uprava sada kontinuirano preduzima aktivnosti ka identifikaciji fizičkih lica koja nisu ispunila zakonsku obavezu i podnela Informativnu poresku prijavu za imovinu vredniju od 35.000.000 dinara. Na osnovu podataka kojima se za sada raspolaže, identifikovano je više od 600-stotina takvih fizičkih lica. U nekim slučajevima, vrednost neprijavljene imovine višestruko je veća od zakonskog limita od 35 miliona dinara.

Poreska uprava će veoma brzo, ali ne i brzopleto jer taj posao traži veoma veliki stepen preciznosti, otpočeti sa unakrsnom proverom i procenom imovine, prvo za fizička lica koja su bila dužna, a nisu podnela informativnu poresku prijavu za imovinu vredniju od 35 miliona dinara. Poreska uprava će sva ova lica sada pozvati da u kratkom roku prijave imovinu, uslediće zatim provera i neminovna sankcija koja znači naplatu 3 odsto vrednosti ukupne imovine koja nije prijavljena u zakonskom roku, plus pripadajući porez.

O svim rezultatima izvršenih poreskih kontrola metodom unakrsne procene, javnost će biti blagovremeno obaveštena.

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 5.9.2013.