Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


  • Apelacioni sud u Beogradu: IZJAŠNJAVANJE O RADU I REZULTATIMA RADA OŠTEĆENOG NA OMALOVAŽAVAJUĆI I PROTIVPRAVAN NAČIN - Zakon o obligacionim odnosima: član 200
  • Apelacioni sud u Beogradu: NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE ZA PRETRPLJENE DUŠEVNE BOLOVE PREMA VREDNOSTI POVREĐENOG DOBRA I NAČINU NA KOJI JE POVREDA UČINJENA - Zakon o obligacionim odnosima: član 200 stav 2
  • Apelacioni sud u Beogradu: SOLIDARNA ODGOVORNOST DUŽNIKA PO OSNOVU ZAKLJUČENOG UGOVORA O PRUŽANJU ADVOKATSKIH USLUGA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 413 i 414
  • Upravni sud: USMENA RASPRAVA DISCIPLINSKOG VEĆA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA RADI UTVRĐIVANJA ODGOVORNOSTI STEČAJNOG UPRAVNIKA - Zakon o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika: član 3d stav 3
  • Upravni sud: UTVRĐIVANJE OBAVEZE PO OSNOVU LOKALNE KOMUNALNE TAKSE ZA ISTICANJE FIRME NA POSLOVNOM PROSTORU - Zakon o finansiranju lokalne samouprave: član 13
  • Viši sud u Pančevu: NAKNADA SREDSTAVA KOJA JE OSIGURANO LICE PLATILO NA IME HITNE MEDICINSKE INTERVENCIJE - Zakon o zdravstvenom osiguranju: čl. 53 i 183
Izvor: Paragraf Lex