Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraZAKON O KOMORAMA STUPA NA SNAGU 1. JANUARA 2013.GODINE


Ministarstvo finansija i privrede Srbije smatra da novi zakon o privrednim komorama treba da stupi na snagu onako kako je predviđeno tim zakonom, 1. januara 2013, izjavio je državni sekretar u tom ministarstvu Vlajko Senić.

On je agenciji Beta rekao da je "čvrsta pozicija" Ministarstva da Zakon o komorama treba da stupi na snagu "onako kako u njemu stoji", ističući da je donet pre više od tri godine i da je "bilo sasvim dovoljno vremena da se svi zainteresovani pripreme za stupanje na snagu tog novog zakona".

Zakonom o privrednim komorama, koji je Skupština Srbije usvojila u maju 2009. godine, ukida se obavezno članstvo u komorama i uvodi mogućnost da preduzeća sama izaberu način kako da se udruže.

"Verujemo da će sve postojeće privredne komore nastaviti da rade, ali želimo da otvorimo prostor da se osnivaju nove i da radi tržište", rekao je državni sekretar ministarstva finansija i privrede.

On je istakao da je za Ministarstvo finansija i privrede Srbije primena tog zakona veoma važna u sklopu inicijative ukidanja velikog broja parafiskalnih nameta preduzećima.

"Smatramo da preduzeća dobrovoljno i samostalno treba da odlučuju da li će biti članovi određenih privrednih komora, kao i u kojem će iznosu plaćati članarinu", rekao je državni sekretar Ministarstva finansija i privrede Srbije Vlajko Senić.

Privredna komora Beograda juče je saopštila da je pokrenula inicijativu za odlaganju primene ili izmenu Zakona o privrednim komorama, koji bi trebalo da stupi na snagu 1. januara 2013. godine.

Izvor: