Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraMISIJA MEĐUNARODNOG MONETARNOG FONDA STIĆI ĆE U SRBIJU 10. SEPTEMBRA 2012.


Državni sekretar Vlajko Senić  je rekao da je to takozvana "fekt fajding misija" koja treba da se upozna sa stanjem u javnim finansijama Srbije, ističući da bi kao naredni korak došla misija koja vodi pregovore (o novom aranžmanu).

"Očekujemo da će ova misija, u septembru, omogućiti da se do kraja godine uspostave pregovori sa MMF na najvišem nivou i verujemo da će naša čvrsta opredeljenost da ozbiljno smanjimo budžetski deficit u 2013. godini otvoriti prostor za novi sporazum", rekao je državni sekretar Ministarstva finansija Srbije.

On je rekao da će misija MMF sa predstavnicima Ministarstva finansija, Narodne banke Srbije (NBS) i drugim važnim članovima Vlade razgovarati o svim važnim temama, i o Zakonu o Narodnoj banci Srbije, budžetu i javnim finansijama.

"Verujem da će to biti početak nove saradnje Srbije i MMF", rekao je Senić i podsetio da je sporazum koji je bivša Vlada potpisala sa MMF praktično stavljen van snage, jer su probijeni svi zacrtani parametri.

Poslednji aranžman Srbije i MMF sklopljen je krajem septembra 2011. godine, a zamrznut je početkom februara 2012. jer je ovogodišnji budžet odstupio od dogovorenog fiskalnog programa. Odnosno, planirano je veće zaduživanje kroz emitovanje državnih obveznica, kao i veći obim državnih garancija.

Izvor: