Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraNA NAREDNOJ SEDNICI VLADE RS PREDLOG O UKIDANJU DVADESETAK AGENCIJA I REGULATORNIH TELA


Vlada Srbije bi na narednoj sednici trebalo da razmatra predlog o ukidanju oko dvadesetak agencija i regulatornih tela u cilju smanjenja budžetskih troškova.

Resorna ministarstva su bila u obavezi, prema dogovoru koji je ranije postignut u Vladi Srbije, da u proteklih nedelju dana dostave konkretne predloge za ukidanje nepotrebnih institucija.

U Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine Tanjugu je rečeno da Radna grupa u okviru tog ministarstva radi na reorganizaciji agencija i direkcija koje su u nadležnosti tog resora, a konačan spisak sa predlozima bi trebalo da bude dostavljen Vladi.

I u Ministarstvu za saobraćaj Tanjugu je rečeno da se ubrzano radi na predlogu za ukidanje i eventualno spajanje pojedinih agencija, direkcija i fondova.

Ministarstvo finansija i privrede ubrzano analizira situaciju i podneće konačan predlog u zadatom roku, ali je Tanjugu rečeno da će se o predlogu iz tog resora više znati tek posle razmatranja predloga na sednici Vlade.

Prema analizi Fiskalnog saveta u budžet Srbije bi, tokom 2013, moglo da se slije dodatnih oko 15 milijardi dinara, ukoliko Vlada obavi predviđeno ukidanje nekih agencija, a da istovremeno samostalni prihodi dela preostalih agencija i drugih državnih organa budu preusmereni u budžet.

U javnom sektoru inače sada posluje 156 državnih organa koji su ostvarili sopstvene prihode u ovoj godini od približno 100 milijardi dinara i imali rashode u vrednosti 85 milijardi dinara.

Te institucije zapošljavaju oko 36.000 ljudi.

Od svih državnih organa koji ostvaruju sopstvene prihode, 51 su ministarstva i organi uprave, 46 su agencije i slične budžetske institucije i vanbudžetski fondovi, posebnih organizacija i zavoda ima 18, a 21 institucija su vladine kancelarije, saveti i druga tela, dok posebnom grupom od 20 institucija obuhvaćena regulatorna tela i nezavisni državni organi.

Profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić rekao je Tanjugu da je smanjenje troškova države moguće jedino ukoliko postoji politička volja među koalicionim partnerima na vlasti, da budu ukinute suvišne agencije, direkcije i fondovi.

Iako je nova Vlada na samom početku svog mandata, Savić je rekao da nije baš veliki optimista u pogledu najave Vladajuće koalicije da će doći do drastičnijeg "kresanja" broja državnih agencija i smanjenja broja zaposlenih u njima.

Savić je se ogradio rečima "da je to samo njegov utisak", ali veruje da je Vlada svesna činjenice da građani Srbije očekuju od nje da smanji državnu administraciju.

S druge strane, Vlada nema mnogo izbora i mora štedeti na svakom mestu gde je to moguće, jer je stanje u javnim finansijama veoma loše, ocenio je Savić.

Izvor: Tanjug