Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

BUDŽETSKI INSTRUKTOR


  • KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O MEDICINSKOJ REHABILITACIJI U STACIONARNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SPECIJALIZOVANIM ZA REHABILITACIJU - "Sl. glasnik RS", br. 64/2013 i 68/2013 - ispr.

 

  • KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O OCENJIVANJU UČENIKA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU - "Sl. glasnik RS", br. 67/2013: • Precizirani način i postupak ocenjivanja i utvrđivanja zaključne ocene •
Izvor: Paragraf Lex