Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• SMS PORUKA KAO DOKAZ U KRIVIČNOM POSTUPKU
• MOGUĆNOST ZAPOSLENOG SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM DA OBAVLJA POSLOVE ZA KOJE SE TRAŽI SREDNJA STRUČNA SPREMA
• RASPOLAGANJE IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI U TOKU POSTUPKA PROMENE PRAVNE FORME DRUŠTVA

Izvor: Paragraf Lex