Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna mišljenja organa državne uprave:


  • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN PRIHODA KOJE FIZIČKO LICE OSTVARI PRODAJOM PREDMETA LIČNE IMOVINE (LOMLJENOG ZLATA I SREBRA KOJE SLUŽI ZA DALJU PRERADU) - Zakon o porezu na dohodak građana: član 85
  • Ministarstvo finansija: VREMENSKO RAZGRANIČENJE PRIHODA OD NEPOKRETNOSTI KAD JE ZAKUPNINA ISPLAĆENA ZA VIŠE GODINA ODJEDNOM - Zakon o porezu na dohodak građana: član 71