Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraREPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NEGIRA DA IMA DUGOVANJA PO OSNOVU NEPLAĆENIH POREZA I DOPRINOSA


Povodom objavljivanja spiska Poreske uprave o najvećim poreskim dužnicima, reagovao je Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) negirajući da ima dugovanja po osnovu neplaćenih poreza i doprinosa.

Na spisku Poreske uprave najvećih obveznika, pod napomenom "usaglašavanje je u toku", uvršćen je i RFZO, koji se nalazi na 350. mestu sa dugovanjima od oko 237,98 miliona dinara.

Tim povodom Republički zdravstveni fond danas je obavestio javnost da isplatu obaveza za zarade, naknade zarada i ostalih primanja za koja je propisana obaveza plaćanja poreza i doprinosa, "vrši uredno i blagovremeno, u skladu sa Zakonom".

"Nadležna filijala Poreske uprave - Savski Venac pokrenula je postupak kancelarijske kontrole sravnjenja stanja na računima javnih prihoda a u toku postupka kontrole na dostavljenim karticama Poreske uprave stručna služba Republičkog fonda utvrdila je nepravilnosti iskazane u evidenciji Poreske uprave", objašnjava u svom saopštenju RFZO.

Kako se ističe, "o navedenom je pismeno obaveštena Poreska uprava uz odgovarajuće dokaze i na osnovu dokaza o nepravilno izvršenim evidencijama Poreske uprave, ta državna institucija je donela rešenja kojim se storniraju zaduženja sa računa Republičkog fonda, u celosti ili delimično, i vrše druge ispravke koje se odnose na zaduženja Republičkog fonda (našom uplatom zatvorena obaveza drugog pravnog lica)".

"Na osnovu ovako netačnih evidencija Poreska uprava je vršila i obračun kamate i pripisivala je obavezu Republičkog fonda. Po donetim rešenjima Poreske uprave izvršena je ispravka evidentiranih zaduženja i za kamatu".

"Na dostavljenim karticama Poreske uprave obuhvaćen je određeni broj uplatnih računa javnih prihoda za period od 2005. godine. Zbog obimnosti podataka procedura usaglašavanja je još uvek u toku. Iako su u više navrata dokumentovani problemi pogrešnog evidentiranja od strane Poreske uprave (za šta su dokaz i doneta rešenja) posao oko usaglašavanja i iznalaženja razloga za neslaganje nametnut je samo jednoj strani - Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje".

Poreska uprava Srbije (PU) objavila je 3. jula novi revidirani spisak 1.000 najvećih poreskih dužnika u Srbiji, ali je po nalogu poverenika za informacije od javnog značaja Rodoljuba Šabića izostavila objavu spiska dužnika fizičkih lica.

Izvor: Tanjug