Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE, VRSTI, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA, DOSTAVLJANJA PODATAKA I SASTAVLJANJA OBRAČUNA AKCIZE - "Sl. glasnik RS" br. 63/2012
• INDEKS CENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA ZA DOMAĆE TRŽIŠTE U REPUBLICI SRBIJI - JUN 2012. GODINE
• INDEKS CENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA ZA IZVOZ U REPUBLICI SRBIJI - JUN 2012. GODINE
• KNJIŽENJE TROŠKOVA MATERIJALA ZA IZRADU
• PORESKI TRETMAN PRIMANJA ZAPOSLENOG PO OSNOVU NAKNADE TROŠKOVA STRUČNE EDUKACIJE
• STRUČNA SPREMA LICA KOJE SASTAVLJA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Izvor: Paragraf Lex