Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI DOSTAVIO MINISTARSTVU PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE MODEL ZAKONA O UZBUNJIVANJU I ZAŠTITI UZBUNJIVAČA


S tim u vezi Poverenik Rodoljub Šabić je izjavio sledeće:

"Model je finalni rezultat Projekta koji je Poverenik realizovao uz podršku Velike Britanije i Holandije, a koji je trajao više meseci. Realizacija Projekta podrazumevala je okrugle stolove i tribine u 10 važnih gradova Srbije na kojima su ostvareni susreti i kvalitetna komunikacija sa više stotina ljudi - uzbunjivača, novinara, predstavnika pravosuđa, predstavnika civilnog sektora itd. Na različite načine doprinos realizaciji Projekta dalo je preko 50 nevladinih organizacija.

Sam Model Zakona izradila je Radna grupa koju sam formirao od istaknutih stručnjaka za pojedine oblasti prava. Na čelu radne grupe bio je Saša Janković, (Zaštitnik građana), a članovi grupe bili su Jelisaveta Vasilić (članica Saveta za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije), prof. dr Branko Lubarda (predsednik Odbora Agencije za borbu protiv korupcije), dr Goran Ilić (zamenik republičkog tužioca) i Nemanja Nenadić (izvršni direktor Transparentnosti Srbija).

U toku rada na Projektu članovi Radne grupe imali su priliku da ostvare konsultacije sa istaknutim svetskim ekspertima, kao što su Pol Stivenson iz Velike Britanije i, zahvaljujući podršci koju je pružila JIRGA, Tom Divajn i Mark Koen iz SAD.

Model Zakona bio je, radi sprovođenja elektronske javne rasprave istaknut na zvaničnoj elektronskoj prezentaciji Poverenika, u trajanju od 15 dana. U toku javne rasprave osim afirmativnih, nije bilo ni jedne ozbiljnije primedbe na njegovu sadržinu.

Model Zakona dobio je jednoglasnu podršku na koordinacionom sastanku predstavnika antikorupcijskih organa održanom u Agenciji za borbu protiv korupcije 23. aprila 2013.

Model Zakona je izuzetno visoko ocenjen od strane brojnih učesnika velike Međunarodne konferencije "Zaštita uzbunjivača", održane u Beogradu 23. i 24. maja 2013.

Jedan od uvaženih učesnika Konferencije Bendžamin Bekland (DCAF), rekao je "Srbija je u prilici da uskoro dobije jedan od najprogresivnijih Zakona o zaštiti uzbunjivača". Delim njegovo mišljenje a želim da verujem da ga dele i Ministarstvo i Vlada i da će ovom Modelu, bez odlaganja, dati formu predviđenu Poslovnikom Vlade i uputiti ga u proceduru Narodne Skupštine radi usvajanja."

Izvor: Vebsajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 5.6.2013.