Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • POKRAJINSKA UREDBA O NEPOKRETNOSTIMA ZA REPREZENTATIVNE POTREBE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 19/2013)
 • POKRAJINSKA UREDBA O ZADUŽENJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (PRIHVATANJU OBAVEZE OTPLATE DUGA) ZA PROJEKTE U FUNKCIJI PODSTICANJA GRAĐEVINSKE INDUSTRIJE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 19/2010, 6/2011, 19/2011 i 19/2013)
 • PRAVILNIK O ŠKOLSKOM KALENDARU ZA OSNOVNE ŠKOLE SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 19/2013)
 • PRAVILNIK O ŠKOLSKOM KALENDARU ZA SREDNJE ŠKOLE SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 19/2013)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA - ZA ZAŠTITU, UNAPREĐENJE I ODRŽIVO KORIŠĆENJE RIBLJEG FONDA ZA 2013. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 19/2013)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA RANOG OTKRIVANJA I PRAĆENJA PROMENA FUNKCIJE SRCA KOD HIPERTENZIVNIH TRUDNICA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 19/2013)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU REPLIKE SPOMEN-OBELEŽJA NA BEOGRADSKOJ KAPIJI U PETROVARADINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 23/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU NAZIVA ULICI U NOVOM SADU (Ulica Ilije Vrsajkova) ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 23/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU NAZIVA ULICI U NOVOM SADU (Ulica Save Josića) ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 23/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU NAZIVA ULICI U NOVOM SADU (Ulica Stevana Šalajića) ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 23/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 48/2012 i 23/2013)
 • ODLUKA O AUTO-TAKSI PREVOZU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 15/2013)
 • ODLUKA O ODOBRAVANJU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA I PLANOVA RADA UDRUŽENJA POLJOPRIVREDNIKA U 2013. GODINI NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 16/2013)
 • ODLUKA O USVAJANJU OPERATIVNOG PLANA ODBRANE OD POPLAVA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 15/2013)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA KRAGUJEVCA ZA 2012. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 15/2013)
 • PROGRAM RASPODELE SREDSTAVA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 2/2013 i 16/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA JKP "PARKING SERVIS KRAGUJEVAC" O USKLAĐIVANJU CENOVNIKA USLUGA JKP "PARKING SERVIS KRAGUJEVAC" SA ODREDBAMA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. list grada Kragujevca", br. 36/2012, 40/2012 i 15/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNIH I JAVNO KOMUNALNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD KRAGUJEVAC ("Sl. list grada Kragujevca", br. 15/2013)
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJENI SADRŽAJI NOVIH BROJEVA OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINE KOVIN", BR. 9/2013 OD 8.4, BR. 10/2013 OD 10.4. I BR. 11/2013 OD 15.5.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN NOVI BROJ OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST GRADA BEOGRADA", BR. 18/2013 OD 18.5.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN NOVI BROJ OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINA SREMA", BR. 13/2013 OD 30.04.2013. GODINE
Izvor: Paragraf Lex